Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ako sa stať nositeľom zmeny?

V rámci projektu H2020 CHANGE – CHAlleNging Gender (In)Equality in science and research bol v Portugalsku na jar organizovaný záverečný projektový workshop „Let’s co-produce gender equity knowledge together“.

Jedným s výstupov je cca 5 minutové video „How to become a changer? Lessons learned from implementing gender equality plans“ / „Ako sa stať tvorcom zmien? Skúsenosti z realizácie plánov rodovej rovnosti“.

Prezentácie z workshopu

Hlavným cieľom projektu CHANGE je podporiť výskumné organizácie pri implementácii plánov rodovej rovnosti. Projekt je koordinovaný INTERDISZIPLINARES FORSCHUNGSZENTRUM FUR TECHNIK, ARBEIT UND KULTUR, Rakúsko. Na projekte spolupracuje 6 projektových partnerov vrátane Žilinskej univerzity v Žiline. Ukončenie projektu je plánované na október 2022.

Change

Change, 13.9.2022, elz