HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ZLEPŠENIE PRÍSTUPU K EXCELENTNOSTI

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-20
 • Rozpočet
  1,5 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom je zvýšiť povedomie o existencii školení, networkingových aktivít a mobilitných možností medzi výskumníkmi a tiež nárast kapacít a kompatibility spolupráce a dotačného systému, zvýšenie informovanosti tvorcov politík a vytváranie predpokladov na centrálne huby.

Výška grantu je okolo 1,5 mil. EUR

Projekty je možné podávať 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy