HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ZABEZPEČENIE DÔVERYHODNOSTI A DÔVERY V KVALITU VÝSKUMNEJ ETIKY V KONTEXTE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91
 • Rozpočet
  4,5 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom je zvýšenie dôveryhodnosti a dôvery v kvalitu vedeckej a výskumnej etiky a mobilizácia výskumných komunít zaoberajúcich sa etikou, ako aj vývoj potrebného vzdelania, povedomia a školení v oblasti výskumnej etiky.

Výška grantu je okolo 4,5 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy