HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

The relation of young generations with the sea and water: values, expectations and engagement

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  19.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-02
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-02:  The relation of young generations with the sea and water: values, expectations, and engagement – RIA

Téma relation of young generations with the sea and water vyžaduje vypracovanie prognostická štúdia o kultúrnych a emocionálnych vzťahoch budúcich generácií k moru a sladkej vode prispeje k

 • formovaniu transformačných námorných politík
 • usmerneniu budúce iniciatívy v tejto oblasti a
 • vytvoreniu inovatívnych riešení pre vodné ekosystémy

Štúdia by mala byť založená na prieskumoch, príspevkoch, pozorovaniach a zhromaždených dôkazoch špecifickej sociálnej skupiny. V analýze by mala zohľadňovať sociálno-ekonomické rozdiely a nerovnosti.

Riešitelia sa budú v rámci svojich návrhov zaoberať

 • analýzou
 • identifikáciou očakávaní a
 • vypracovaním perspektívy, pričom zdôraznia dôsledky pre budúce stratégie a politiky a sociálno-ekonomické aktivity

Viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nakh