HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prevent and eliminate litter, plastics and microplastics: Innovative solutions for waste-free European rivers

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  27.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-04
 • Rozpočet
  10 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-04 Prevent and eliminate litter, plastics and microplastics: Innovative solutions for waste-free European rivers – Innovation Action

V súlade s akčným plánom EÚ pre ovzdušie, vodu a pôdu smerom k nulovému znečisteniu by návrhy mali preukázať škálovateľné prelomové inovácie (technologické, obchodné, sociálne a riadiace) s cieľom predchádzať a minimalizovať znečistenie odpadom, plastmi a mikroplastmi v európskych riekach a minimalizovať ho.

V nadväznosti na hierarchiu nulového znečistenia sa očakáva, že návrhy v rámci tejto témy určia súbor inovatívnych, nákladovo efektívnych a udržateľných riešení, ktoré sa majú testovať, validovať a demonštrovať s cieľom predchádzať a minimalizovať znečistenie odpadkami, plastmi a mikroplastmi vo veľkých európskych riekach, ktoré vytekajú do európskych morí a v ich povodí, berúc do úvahy interakcie medzi pevninou a riekou.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 11.05.2022, nakh