HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

VÝZVY VÝSKUMNEJ ETIKY A INTEGRITY AKO ODPOVEĎ NA KRÍZY

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-90
 • Rozpočet
  4,5 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom je navrhnúť operačný rámec pre vedeckú etiku a integritu, ktorý bude zahŕňať kľúčové etické princípy pri dodržaní rýchlosti a efektivity pri hľadaní odpovedí počas krízy, čim sa zlepší celková pripravenosť na ňu.

Výška grantu je okolo 4,5 mil. EUR

Projekty je možné podávať 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy