HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Digital: Scaling up European Digital Ventures

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    18.10.2021, 00:00
  • Uzávierka
    17.12.2021, 23:59
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Digital zverejnil výzvu pod názvom Scaling up European Digital Ventures s uzávierkou na podanie prihlášok dňa 17.12.2021 23:59 CET. Výzva sa zameriava na deep tech scaleupy v rámci určených tém pod oblasťami Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing, Digital Tech a Digital Finance.

EIT Digital je jedným z  inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ktorý stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súvislosti s iniciatívou Nový Európsky Bauhaus viaceré inovačné komunity EIT otvorili výzvy v rámci EIT Community Booster.

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Digital.

Zdroj: EIT Digital, 02.11.2021, erh