HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva Partnerstva EuroHPC JU: HORIZON-EUROHPC-JU-2022-ALG-02-01

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  20.04.2022, 00:00
 • Uzávierka
  27.10.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-EUROHPC-JU-2022-ALG-02-01
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír

Partnerstvo EuroHPC (Európsky spoločný podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku) napomáha EÚ a participujúcim štátom v EuroHPC JU koordinovať snahy a spájať zdroje, aby sa Európa stala svetovým lídrom v oblasti superpočítačov.

Momentálne má Partnerstvo otvorenú nasledujúcu výzvu s termínom uzávierky 27. 10. 2022:

Dávame do pozornosti, že Partnerstvo EuroHPC JU je financované aj prostredníctvom Digital Europe Programme a momentálne sú k aj dispozícii nasledujúce výzvy:

Zdroj: EuroHPC JU, top