HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva Partnersta KDT: HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  03.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  21.09.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír

Európske partnerstvo Key Digital Technologies JU (KDT JU) vyhlásilo ďalšie výzvy na predkladanie projektových návrhov na základe svojho pracovného programu 2022.

KDT JU bolo založené na základe nariadenia Rady (EÚ) 2021/2085 z 19. novembra 2021, ktorým sa zriaďujú spoločné podniky v rámci programu Horizont Európa a jedná sa o inštitucionalizované partnerstvo tematicky prepojené na Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa.

Prostredníctvom KDT JU sú európsky priemysel, malé a stredné podniky (MSP) a výskumné a technologické organizácie (RTO) zastúpené priemyselnými združeniami, podporované a spolufinancované účastníckymi štátmi KDT JU a Európskou úniou.

Pod výzvou HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA boli otvorené tieto témy:

Pre partnerov zúčastneného štátu, ktorý koordinuje granty, sa môžu uplatňovať osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti na vnútroštátne financovanie.

Dôležité je preveriť si a spĺňať kritériá oprávnenosti a pravidlá svojej financujúcej organizácie.

Uzávierka na podávanie projektových návrhov je 21.09.2022 o 17:00:00 bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete v pracovnom programe KDT JU.

Viac informácií o výzvach nájdete na stránke KDT JU.

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, top