HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

IHI call 7

Výzvy

  • Uzávierka
    22.05.2024, 17:00
  • ID výzvy
    HORIZON-JU-IHI-2024-07-02-singe-stage
  • Oblasť Horizontu
    Partnerstvá: oblasť Zdravie