HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

IHI call 6

Výzvy

  • Uzávierka
    16.04.2024, 17:00
  • ID výzvy
    Horizon-JU-IHI-2024-06-two-stage
  • Oblasť Horizontu
    Partnerstvá: oblasť Zdravie

IHI – Innovative Health Initiative je európske partnerstvo, ktoré tvoria farmaceutické a biotechnologické asociácie EFPIA, Vaccines Europe, EuropaBio a združenia výrobcov a dodávateľov zdravotníckych technológií MedTech Europe a COCIR.

Témy výzvy:

Výzva je dvojkolováuzávierka 1. kola je 16. apríla 2024uzávierka 2. kola je 10. októbra 2024.

Plné znenie výzvy

Príručka pre žiadateľov

Platforma na vyhľadávanie partnerov do konzorcií pre IHI

Záznamy z informačných podujatí IHI

Kontakt na národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: IHI, mob