HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva EIT RawMaterials – Pathways to Decarbonising Steel

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    01.03.2023, 00:00
  • Uzávierka
    22.05.2023, 00:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Výzva znalostno – inovačnej komunity EIT RawMaterials hľadá tímy, startupy a malé a stredné podniky s unikátnymi technológiami v oblasti dekarbonizácie odvetvia nerastných surovín.

Uchádzači budú posudzovaní tímom Anglo American’s Decarbonisation Ventures s cieľom zvolenia vhodného typu podpory.

Výzva má termín uzávierky prihlášok 22. mája 2023.

Všetky podmienky je možné pozrieť si na tomto odkaze.

Kontakt na národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: eitrawmaterials.eu, top