HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva EIT Digital: Podnikateľská akadémia 2023

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  01.07.2022, 00:00
 • Uzávierka
  19.09.2022, 17:00
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Znalostno-inovačná komunita EIT Digital zverejnila výzvu na podávanie projektových návrhov do EIT Digital Entrepreneurial Academy 2023. Cieľom podnikateľskej akadémie je rozvíjať a nasadzovať v spolupráci s EIT vzdelávacie programy a kurzy v oblasti deep-tech s komponentmi orientovanými na rozvoj podnikania.

V rámci ročníka 2023 hľadá EIT Digital takých poskytovateľov vzdelávania, ktorí dokážu implementovať:

 • Jednotýždňové letné programy, ktoré kombinujú najmodernejšiu dokonalosť v kľúčových digitálnych technológiách a spoločenských aplikáciách s odbornými znalosťami v oblasti inovácií a podnikania.
 • Krátke kurzy ďalšieho vzdelávania, ktoré sa zameriavajú na potreby zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie európskych odborníkov v kontexte globálnej digitálnej transformácie.

Pri navrhovaní programov akadémie je potrebné vychádzať z piatich oblastí EIT Digital: Digital Tech, Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing a Digital Finance.

Viac informácií o cieľoch týchto oblastí je možné zistiť zo Strategickej inovačnej agendy EIT Digital pre roky 2022 až 2024.

Úspešné projektové návrhy, ktoré budú vybrané, budú zahrnuté do portfólia programov letných škôl a profesionálnych kurzov EIT Digital, ktoré momentálne poskytuje viac ako 350 partnerov z výskumu, akademickej obce, obchodu a priemyslu, investícií a verejného sektora.

Uzávierka návrhov je stanovená na 19. september 2022 o 17:00 hod.

Výzva EIT Digital Entrepreneurial Academy 2023

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: www.eitdigital.eu, top