HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

VYPRACOVANIE STE(A)M CESTOVNEJ MAPY PRE VEDECKÚ VÝCHOVU V HORIZONTE EURÓPA

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-70
 • Rozpočet
  1 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

STEM = komunita učiteľov, výskumníkov a tvorcov politík a stratégií v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky. “A” znamená, že aj do takejto striktne vedeckej a faktografickej komunity je potrebné pribrať aj “art”, čiže trochu nonšalantnosti a kreatívneho myslenia.

Cieľom je ukázať, že veda nie je iba striktná teória a prax, ale že je dôležité brať do úvahy napr. aj potreby priemyslu pri vzdelávaní študentov alebo pri vytváraní konceptu otvoreného školstva. Podporovať sa preto budú formálne aj neformálne iniciatívy v oblasti vedeckého vzdelávania. Výstupom projektu bude „STEAM“ cestovná mapa, ktorá by mala korešpondovať s programom Erasmus.

Výška grantu je okolo 1 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy