HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Virtuálna tréningová akadémia (HORIZON-EUROHPC-JU-2023-ACADEMY-02)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  07.11.2023, 00:00
 • Uzávierka
  06.06.2024, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-EUROHPC-JU-2023-ACADEMY-02
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír

Európsky spoločný podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC JU) spustil tri nové výzvy na výskum a inovácie (R&I).

Výzvy sa zameriavajú na tri rôzne oblasti, a to energeticky efektívne technológie, zručnosti a školenia a centrá excelentnosti pre kvantovú výpočtovú techniku.

Akadémia (DIGITAL-EUROHPC-JU-2023-ACADEMY-02) by mala významne prispieť k rozvoju koordinovaných HPC vzdelávacích programov oslovujúcich široké spektrum zainteresovaných strán, vrátane akademických vzdelávacích programov, odborných školení, krátkodobých kurzov, individuálneho a nezávislého vzdelávania.

Aktivity EuroHPC Academy budú sústredené okolo niekoľkých akčných pilierov. Piliere predstavujú kľúčové strategické komponenty a spolupracujú pri dosahovaní cieľov virtuálnej akadémie.

 1. Rámec kompetencií a kvalifikácií (CQF)
 2. Referenčný materiál kurzu pre modulárny CQF
 3. Schéma hodnotenia a certifikácie
 4. Technická infraštruktúra

EuroHPC Academy bude podporovať poskytovateľov školení pri implementácii HPC vzdelávania, školení, kvalifikácií a hodnotení.

Výzva je otvorená na predkladanie návrhov do 6. júna 2024, 17:00 (SEČ).

Viac informácií o výzve

Zdroj: eurohpc-ju.europa.eu, 20. 11. 2023, top