HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Valorisation of aquatic biomass waste and residues

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  26.04.2023, 00:00
 • Uzávierka
  26.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2023
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-04
 • Rozpočet
  10 mil €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-04 Valorisation of aquatic biomass waste and residues

Zhodnocovanie odpadu a zostatkov akvatickej biomasy:

 • Cieľom týchto návrhov je zvýšiť využitie zostatkov a odpadov z akvatickej biomasy a vytvoriť nové produkty s vysokou pridanou hodnotou, čím sa prispeje k udržateľnejšímu využitiu prírodných zdrojov.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh