HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

TWINNING

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  20.07.2021, 00:00
 • Uzávierka
  18.01.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01
 • Rozpočet
  149 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Výzva Twinning je zameraná na prepojenie výskumno-inovačných inštitúcií z krajín, ktoré majú slabé výskumno-inovačné výsledky so zahraničnými, ktoré majú špičkovú reputáciu.  Oprávnenými žiadateľmi sú konzorciá pozostávajúce z koordinátora zo zaostávajúcej vo VaI krajiny + min. 2 partneri z vyspelých krajín. Cieľom projektov by malo byť zlepšenie a stimulácia vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity v konkrétnej výskumnej oblasti v inštitúcii koordinátora.

Výška grantu sa môže pohybovať v rozmedzí 0,8 – 1,5 mil. EUR

Výzva je 1-fázová a žiadosti je možné podávať do 18. 1. 2022 do 17:00 hod.

Plné znenie výzvy

Dňa 31. 8. sa uskutočnil spoločný Česko-slovenský infodeň, na ktorom boli predstavené výzvy zamerané na TEAMING, TWINNING, ERA CHAIRS, excelentné huby a na excelentnosť na univerzitách. Zároveň boli odprezentované aj úspešné príklady z praxe.