HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Twinning Green Deal

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  25.04.2023, 00:00
 • Uzávierka
  28.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  Twinning (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02)
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Výzva s rovnakým zameraním, očakávanými výstupmi a cieľmi ako Twinning Bottom Up, avšak projekty musia byť zamerané aspoň na 1 z nasledujúcich oblastí:

– výskumu klímy

– zelené technológie

– obnoviteľné zdroje energie

– výskumu biodiversity

– udržateľné využitie prírodných zdrojov (pôda, voda, vzduch).

Text výzvy

Hodnotenie výzvy je 1-fázové a prijímanie žiadostí končí 28.9.2023 o 17:00 hod.

Otvorená: 25. 4. 2023

Deadline: 28. 9. 2023

Kontakt na Slovensku – Kvetoslava Papanová