HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Twin Green and Digital Transition 2024 Two Stage (HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-TWO-STAGE)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  19.09.2023
 • Uzávierka
  07.02.2024, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-TWO-STAGE
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Dňa 19.09.2023 sa otvorila nová výzva z v rámci časti priemysel Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa – tu si môžete pozrieť  dvojročný pracovný program na roky 2023-2024 (aktualizácia 31.03.2023). Výzva HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-TWO-STAGE je tematicky zaradená pod Destináciou 1: Klimaticky neutrálna, cirkulárna a digitalizovaná výroba.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-TWO-STAGE:

Termín uzávierky 1. fázy výzvy: 07.02.2024 17:00 Bruselského času, termín uzávierky 2. fázy výzvy: 24.09.2024 17:00 Bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tenders Portal.

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný kontaktný bod na Slovensku.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, erh