HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Twin Green and Digital Transition 2023 Two Stage (HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-TWO-STAGE)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  08.12.2022
 • Uzávierka
  07.03.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-TWO-STAGE
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Dňa 08.12.2022 sa otvorila nová výzva z v rámci časti priemysel Pracovného programu Klastra 4 na roky 2023-2024. Táto výzva je tematicky zaradená pod Destináciou 1: Klimaticky neutrálna, cirkulárna a digitalizovaná výroba.

V rámci výzvy HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-TWO-STAGE bola zverejnená 1 téma:

Tematický okruh: A New Way to Build, accelerating disruptive change in construction
HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-11 Intelligent data acquisition and analysis of materials and products in existing built works (RIA)

Výzva je plánovaná ako 2-fázová výzva:

uzávierka výzvy 1. fáza: 07.03.2023 17:00 Bruselského času, uzávierka výzvy 2. fáza: 05.10.2023 17:00 Bruselského času

Bližšie informácie k výzvam nájdete na Funding and Tenders Portal.

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný kontaktný bod na Slovensku.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, erh