HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  11.01.2022, 00:00
 • Uzávierka
  26.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-01
 • Rozpočet
  4 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Výzva podporí projekty typu CSA formou paušálnej sumy (lump sum) zamerané na zvýšenie efektívnosti a kapacity EÚ v oblasti inovácií prostredníctvom rozšírenia spolupráce a zvýšenia zapojenia rôznorodejších inovačných hráčov a území do existujúcich úspešných iniciatív a sietí, ktoré podporujú rozvoj inovácií v členských štátoch, asociovaných krajinách na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Výzva je určená pre zástupcov národnej, regionálnej a miestnej samosprávy, súkromné organizácie, verejné podniky, profesné asociácie, klastre, akcelerátory, inovačné huby, inkubátory, technologické parky a/alebo iných zástupcov iniciatív/sietí, ktoré podporujú rozvoj inovácií.

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií