HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Towards a European e-DNA library of marine and freshwater species

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  27.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-09
 • Rozpočet
  2 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-09 Towards a European e-DNA library of marine and freshwater speciesCoordination and Support Action

Táto téma je zameraná na

 • koordináciu a vytváranie sietí prebiehajúcich činností na úrovni EÚ,
 • posúdenie potrieb a požiadaviek na zriadenie úložiska/knižnice morských a sladkovodných druhov ELEKTRONICKEJ DNA EÚ a
 • vypracovanie plánov na účinné spracovanie a uchovávanie údajov s cieľom zabezpečiť poskytovanie presných časových radov, noriem údajov a harmonizácie monitorovania a pozorovania morskej biodiverzity

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 11.05.2022, nakh