HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

The European Social Innovation Competition 2023

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  30.03.2023, 00:00
 • Uzávierka
  30.05.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-EIC-2023-EUSIC-PRIZES-04
 • Rozpočet
  150 tis. €
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre inovácie (EIC)

The European Social Innovation Competition 2023 sa zameria na „Boj proti energetickej chudobe“ – Repower EU.

The European Social Innovation Competition 2023 podporí navrhované riešenia pochádzajúce od sociálnych inovátorov na boj proti energetickej chudobe v najširšom zmysle. Navrhované riešenia sa preto môžu zamerať napríklad na aspekty súvisiace s monitorovaním, zvyšovaním povedomia, špecifickými cieľovými skupinami, cenovými modelmi, výrobou, spotrebou a úsporami energie, renováciami, energetickými komunitami a spoločnými investíciami.

Sociálne inovácie by mohli vyústiť do novej alebo vylepšenej služby alebo obchodného modelu, resp. technologického rozvoja. Súťaž bude hľadať technologické, ale aj netechnologické sociálne inovácie. Súťaž sa zameria najmä na prelomové, trh vytvárajúce a deeptech inovácie, ktoré prispejú k boju proti energetickej chudobe a budú mať pozitívny vplyv na životy občanov.

Cena: Traja víťazi budú ocenení rovnakou sumou 50 000 EUR.

Bližšie informácie k výzve nájdete na na portáli Funding & Tender Opportunities.

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk