HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

The European Capital of Innovation Awards iCapital 2023

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  08.03.2023, 00:00
 • Uzávierka
  29.06.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-EIC-2023-ICAPITAL-PRIZE-02-1
 • Rozpočet
  1,8 mil. EUR €
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre inovácie (EIC)

Aj v roku 2023 European Innovation Council vyhlasuje EIC Prize pre mestá ako katalyzátory inovačného ekosystému. Cena sa udeľuje najinovatívnejším európskym mestám za ich aktivity podporujúce mestské inovácie v dvoch kategóriách:

a) Európske hlavné mesto inovácií pre mestá s počtom obyvateľov viac ako 250 tis.

b) Európske rastúce mesto inovácií pre mestá s počtom obyvateľov od 50 tis. do 250 tis.

V kategórii Európske hlavné mesto inovácií sa udeľuje prvá cena vo výške 1 mil. EUR a druhá a tretia cena vo výške 100 tis. EUR. V kategórii Európske rastúce mesto inovácií sa udeľuje prvá cena vo výške 0,5 mil. EUR a druhá a tretia cena po 50 tis. EUR.

Bližšie informácie k výzve nájdete na na portáli Funding & Tender Opportunities.

EK organizuje k výzve online webinár 28.3.2023 od 10:00 – 12:00 (link pre viac informácií a registráciu).

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk