HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

The EU Prize for Humanitarian Innovation

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  21.03.2023, 00:00
 • Uzávierka
  03.10.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-EIC-2023-HUMANITARIAN-PRIZES-05
 • Rozpočet
  0,5 mil. EUR €
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre inovácie (EIC)

European Innovation Council vyhlasuje Európsku cenu za humanitárnu inováciu, ktorej zámerom je oceniť humanitárne organizácie, sociálne podniky a spoločnosti, ktoré vyvíjajú technológie na poskytovanie kvalitnejšej pomoci zraniteľným ľuďom postihnutým prírodnými katastrofami a krízami spôsobenými človekom.

Cena bude udelená organizáciám, ktoré vyvinuli a nasadzujú inovatívne riešenia na poskytovanie humanitárnej pomoci, ktoré sú nákladovo efektívne, jednoducho a opakovane sa používajú, sú škálovateľné v rôznych prostrediach a sektoroch humanitárnej pomoci – napr. prístrešie, voda, sanitácia, energetika, vykurovanie alebo chladenie, potraviny, hygiena, ochrana, znižovanie rizika prírodných katastrof a zdravotná starostlivosť a sú založené okrem iného aj na uplatňovaní digitálnych technológií.

V roku 2023 budú udelené nasledovné ceny:

 1. cena 250.000 EUR
 2. cena 150.000 EUR
 3. cena 100.000 EUR

Bližšie informácie k výzve nájdete na na portáli Funding & Tender Opportunities.

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk