HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing – Teaching Factories Competition 2022

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  02.03.2022
 • Uzávierka
  23.03.2022
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy.

EIT Manufacturing, ktorý je jedným zo znalostných a inovačných spoločenstiev EIT, otvoril súťaž Teaching Factories Competition 2022.

Teaching Factory je priestor na spoluprácu, kde odborníci prinášajú skúsenosti z továrne, aby vyučovali študentov, zatiaľ čo študenti a fakulta prinášajú poznatky z triedy, aby učili odborníkov z praxe. Táto spolupráca využíva platformu webových konferencií a ide o nepretržitý proces s pravidelnými stretnutiami a nepretržitou interakciou medzi továrňou a triedou.

Hlavnou témou tohtoročnej súťaže Teaching Factories Competition 2022 je „Green Manufacturing“.

Súťaž prináša nasledujúce benefity:

 • umožňuje spoločnostiam dozvedieť sa a zažiť výhody používania pokročilých znalostí a metód vyučovaných na univerzitách na zlepšenie ich procesov/produktov, ako aj riešiť výrobné výzvy prostredníctvom aplikácie rámca Teaching Factories,
 • umožňuje študentom otestovať si svoje kompetencie ich aplikovaním na skutočné priemyselné problémy a výzvy, čím sa zlepší ich príprava (učenie založené na výzvach),
 • ponúka učiteľom a priemyselným mentorom príležitosť podporiť študentov pri vytváraní riešení v kolaboratívnom prostredí, ktoré uľahčuje metodológia Teaching Factories.

Podniky môžu prihlasovať do súťaže výzvy v téme Green Manufacturing do 23.03.2022.

Univerzity a centrá odborného vzdelávania a prípravy, ktoré majú záujem participovať ako tímy, ktoré budú riešiť priemyselné výzvy v téme Green Manufacturing, sa môžu prihlásiť do 30.03.2022.

Viac informácií a podmienky výzvy

Zdroj: EIT Manufacturing, 07.03.2022, erh