HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Tackling diseases (Two stages – 2022)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  06.10.2021, 00:00
 • Uzávierka
  01.02.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06
 • Rozpočet
  160 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 1: Zdravie

Témy výzvy:

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-02-two-stage: Pre-clinical development of the next generation of immunotherapies for diseases or disorders with unmet medical needs – RIA

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-03-two-stage: Vaccines 2.0 – developing the next generation of vaccines – RIA

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-04-two-stage: Development of new effective therapies for rare diseases – RIA

Výzva je dvojkolová, uzávierka na predkladanie krátkych projektových návrhov v rámci 1. kola je 01.02.2021, uzávierka na predkladanie úplných projektových návrhov v rámci 2. kola je 06.09.2022.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 06.10.2021, mob