HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Tackling diseases (Single stage – 2024)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  26.10.2023, 00:00
 • Uzávierka
  11.04.2024, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-HLTH-2024-DISEASE
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 1: Zdravie

Témy výzvy:

HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-08-12

Pandemic preparedness and response: Maintaining the European partnership for pandemic preparedness

Typ výzvy: CSA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 2 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 2 mil. EUR

HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-08-20

Pandemic preparedness and response: Host-pathogen interactions of infectious diseases with epidemic potential

Typ výzvy: RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 7 – 8 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 50 mil. EUR

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, mob