HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Tackling diseases (Single Stage – 2022)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.01.2022, 00:00
 • Uzávierka
  21.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07
 • Rozpočet
  37 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 1: Zdravie

Výzvy na predkladanie návrhov v destinácii 3 sú zamerané na kľúčovú strategickú orientáciu KSO-D „Vytvorenie odolnejšej, inkluzívnejšej a demokratickejšej európskej spoločnosti“ v rámci Strategického plánu programu Horizont Európa na roky 2021 – 2024. Výskum a inovácie podporované v rámci tejto destinácie by mali prispieť k intervenčnej oblasti „Dobré zdravie a kvalitná dostupná zdravotná starostlivosť“.

Témy výzvy:

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-01: Support for the functioning of the Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R) – CSA

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-02: Pandemic preparedness – RIA

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-03: Non-communicable diseases risk reduction in adolescence and youth (Global Alliance for Chronic Diseases – GACD) – RIA

Pracovný program pre klaster 1 Zdravie (2021 – 2022)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 12.01.2022, mob