HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Svetovo vedúce dáta a výpočtové technológie (HORIZON-CL4-2024-DATA-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  15.11.2023, 00:00
 • Uzávierka
  19.03.2024, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL4-2024-DATA-01
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Dňa 15. novembra 2023 bola otvorená druhá dávka výziev z Pracovného programu pre roky 2023 – 2024 pre oblasť Digitalizácia, patriacej pod klaster 4 programu Horizont Európa. Ide konkrétne o výzvu Svetovo vedúce dáta a výpočtové technológie s kódom HORIZON-CL4-2024-DATA-01.

Pod uvedenou výzvou boli otvorené 3 nasledovné témy:

Posledný termín na podanie projektových návrhov je 19. marec 2024 o 17:00 hod. Bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tenders Portal.

Kontakt na národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, top