HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Maximum valorisation of sustainably sourced bio-based feedstock in multi-product, zero-waste, zero-pollution biorefinery

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  22.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2022
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-01
 • Rozpočet
  14 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-01 Maximum valorisation of sustainably sourced bio-based feedstock in multi-product, zero-waste, zero-pollution biorefinery

V súlade s cieľmi obehového hospodárstva a Akčným plánom nulového znečistenia úspešné návrhy prispejú k rozsiahlemu zavádzaniu priemyselných systémov založených na biologických látkach. Tieto systémy prispejú k implementácii stratégie EÚ v oblasti biohospodárstva, pričom preukážu lepšie environmentálne vlastnosti, maximálnu efektívnosť využívania zdrojov a energie a optimálne kaskádové využívanie surovín na biologickom základe, s cieľom dosiahnuť „nulový odpad“ a „nulové znečistenie“.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

CBE JU ročný pracovný program 2022

Tender & Opportunities Portal, 22.06.2022, nakh