HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2024-D3-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.09.2023, 00:00
 • Uzávierka
  16.01.2024, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2024-D3-01
 • Rozpočet
  148 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Pri napĺňaní cieľov získať vedúcu pozíciu v cenovo dostupných a udržateľných energetických technológiách sa Európska únia zameria na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a na energetické úspory vrátane hľadania prelomových technológií. Kľúčové je znižovanie emisií skleníkových plynov, zachytávanie uhlíka, jeho následné uskladnenie a prípadné ďalšie využitie. Pri narastajúcom využití obnoviteľných zdrojov energie a vyššom podiele elektrickej energie v energetickom mixe bude treba riešiť flexibilitu výroby, skladovanie energie a využívanie synergií medzi rôznymi sieťami. Destinácia 3 zahŕňa aktivity zamerané na podporu udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie.

Témy výzvy:

Všetky témy výzvy HORIZON-CL5-2024-D3-01 jednokolové (single stage) s uzávierkou 16. januára 2024 o 17:00 hod SEČ.

Vo výzve je spolu 17 tém, z nich 8 typu RIA, 8 typu IA a jedna typu COFUND.

Prepokladá sa, že z rozpočtu alokovaného na výzvu vo výške 246 000 00 EUR bude podporených približne 43 projektov.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: FTO,12.9.2023, mit