HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2023-D3-03)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  04.05.2023, 00:00
 • Uzávierka
  10.10.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2023-D3-03
 • Rozpočet
  64 600 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Pri napĺňaní cieľov získať vedúcu pozíciu v cenovo dostupných a udržateľných energetických technológiách sa Európska únia zameria na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a na energetické úspory vrátane hľadania prelomových technológií. Kľúčové je znižovanie emisií skleníkových plynov, zachytávanie uhlíka, jeho následné uskladnenie a prípadné ďalšie využitie. Pri narastajúcom využití obnoviteľných zdrojov energie a vyššom podiele elektrickej energie v energetickom mixe bude treba riešiť flexibilitu výroby, skladovanie energie a využívanie synergií medzi rôznymi sieťami. Destinácia 3 zahŕňa aktivity zamerané na podporu udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie.

Témy výzvy:

Všetky témy výzvy HORIZON-CL5-2023-D3-03 sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 10. októbra 2023. Vo výzve je spolu 8 témy všetky typu IA – Inovačná akcia . Prepokladá sa, že z rozpočtu výzvy vo výške 64 600 00 EUR bude podporených približne 15 projektov.HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava TužinskáZdroj: FTO, 28.4.2023, mit