HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2023-D3-02)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  04.05.2023, 00:00
 • Uzávierka
  05.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2023-D3-02
 • Rozpočet
  161 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Pri napĺňaní cieľov získať vedúcu pozíciu v cenovo dostupných a udržateľných energetických technológiách sa Európska únia zameria na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a na energetické úspory vrátane hľadania prelomových technológií. Kľúčové je znižovanie emisií skleníkových plynov, zachytávanie uhlíka, jeho následné uskladnenie a prípadné ďalšie využitie. Pri narastajúcom využití obnoviteľných zdrojov energie a vyššom podiele elektrickej energie v energetickom mixe bude treba riešiť flexibilitu výroby, skladovanie energie a využívanie synergií medzi rôznymi sieťami. Destinácia 3 zahŕňa aktivity zamerané na podporu udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie.

Témy výzvy:

Area: Global leadership in renewable energy

Všetky témy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 5. septembra 2023.

Vo výzve HORIZON-CL5-2023-D3-02 je spolu 16 tém z nich 6 typu IA a 10 témy typu RIA. Prepokladá sa, že z rozpočtu výzvy 161 000 000 EUR bude podporených približne 38 projektov.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: FTO, 28.4.2023, mit