HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2021-D3-03)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  02.09.2021, 09:00
 • Uzávierka
  23.02.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2021-D3-03
 • Rozpočet
  280 000 000 € €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Pri napĺňaní cieľov získať vedúcu pozíciu v cenovo dostupných a udržateľných energetických technológiách sa Európska únia zameria na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a na energetické úspory vrátane hľadania prelomových technológií. Kľúčové je znižovanie emisií skleníkových plynov, zachytávanie uhlíka, jeho následné uskladnenie a prípadné ďalšie využitie. Pri narastajúcom využití obnoviteľných zdrojov energie a vyššom podiele elektrickej energie v energetickom mixe bude treba riešiť flexibilitu výroby, skladovanie energie a využívanie synergií medzi rôznymi sieťami. Destinácia 3 zahŕňa aktivity zamerané na podporu udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie.

Oblasti výzvy:

 • Fostering the European global leadership in affordable, secure and sustainable renewable energy technologies (dostupné, bezpečné a udržateľné technológie obnoviteľnej energie)
 • Energy systems, grids and storage (energetické systémy, siete a uskladnenie energie)
 • Carbon capture, utilisation and storage (riešenia pre zachytávanie, využitie a skladovanie uhlíka)

Témy výzvy:

HORIZON-CL5-2021-D3-03-01: AU-EU Water Energy Food Nexus

HORIZON-CL5-2021-D3-03-02: Next generation of renewable energy technologies

HORIZON-CL5-2021-D3-03-03: Hybrid catalytic conversion of renewable energy to carbon-neutral fuels

HORIZON-CL5-2021-D3-03-04: Physics and aerodynamics of atmospheric flow of wind for power production

HORIZON-CL5-2021-D3-03-05: Wind energy in the natural and social environment

HORIZON-CL5-2021-D3-03-06: Novel approaches to concentrated solar power (CSP)

HORIZON-CL5-2021-D3-03-07: Stable high-performance Perovskite Photovoltaics

HORIZON-CL5-2021-D3-03-08: Cost-effective micro-CHP and hybrid heating systems

HORIZON-CL5-2021-D3-03-09: Carbon-negative sustainable biofuel production

HORIZON-CL5-2021-D3-03-10: Innovative foundations, floating substructures and connection systems for floating PV and ocean energy devices

HORIZON-CL5-2021-D3-03-11: Development of hydropower equipment for hidden hydropower

HORIZON-CL5-2021-D3-03-12: Innovation on floating wind energy deployment optimized for deep waters and different sea basins (Mediterranean Sea, Black Sea, Baltic Sea, North-east Atlantic Ocean)

HORIZON-CL5-2021-D3-03-13: Demonstration pilot lines for alternative and innovative PV technologies (Novel c-Si tandem, thin film tandem, bifacial, CPV, etc.)

HORIZON-CL5-2021-D3-03-14: Demonstration of large-scale CHP technologies for a shift to the use of biogenic residues and wastes

HORIZON-CL5-2021-D3-03-15: Solutions for more sustainable geothermal energy

HORIZON-CL5-2021-D3-03-16: Innovative biomethane production as an energy carrier and a fuel

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, akzualizácia 6.12.2021, mit