HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Sustainable fibres biorefineries feedstock

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2022
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2022-R-05
 • Rozpočet
  9 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2022-R-05 Sustainable fibres biorefineries feedstock

Úspešný návrh prispeje k Európskej zelenej dohode, Stratégii EÚ pre biohospodárstvo a jej akčnému plánu, Akčnému plánu pre obehové hospodárstvo, Stratégii pre udržateľný textil, Akčnému plánu pre nulové znečistenie, ako aj k iniciatíve Nový európsky Bauhaus a Priemyselnej stratégii EÚ, ako aj k pripravovanej iniciatíve Udržateľný výrobok. Rast európskeho vláknového biohospodárstva je tiež silným nástrojom na oživenie marginálnych oblastí, ktoré trpia dezertifikáciou alebo majú sociálno-ekonomické problémy.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

CBE JU ročný pracovný program 2022

Tender & Opportunities Portal, 22.06.2022, nakh