HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Kaskádová výzva klaster 4 – SURE 5.0 Acceleration Programme2 – 1. cut-off date

Výzvy

  • Uzávierka
    25.10.2023, 17:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

V rámci projektu SURE 5.0 (“Supporting the smes SUstainaibility and REsilience transition towards industry 5.0 in the mobility, transport & automotive, aerospace and electronics European ecosystems”), ktorý je financovaný z programu programu Horizont Európa, sa otvorila výzva na podávanie prihlášok do druhého akceleračného programu.

Akceleračný program je relevantný pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobných hodnotových reťazcoch v oblastiach európskej mobility, dopravy a automobilového priemyslu, letectva a obrany a elektroniky, ktoré potrebujú digitálne transformovať svoj výrobný proces, aby sa stali udržateľnejšími, odolnejšími a zameranými na človeka. Podpora v rámci akceleračného programu bude poskytovaná v dvoch fázach prostredníctvom rôznych prispôsobených služieb a kaskádového financovania.

Uzávierka výzvy na podávanie prihlášok do akceleračného programu je stanovená formou 3 cut-off termínov:

  • 25.10.2023
  • 03.01.2024
  • 28.02.2024

K výzve sú organizované 2 informačné podujatia (14. septembra 2023 od 12:00 hod. CET), najbližší dňa 18. októbra 2023 12:00 hod. CET, možnosť registrácie na podujatia stránke projektu SURE 5.0.

Viac informácií k Akceleračnému programu a podmienky výzvy nájdete na web stránke projektu SURE 5.0.

Zdroj: web stránka SURE 5.0, erh