HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Supporting the capacity of regions in environmental sustainability assessment for the bio-based sectors

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  26.04.2023, 00:00
 • Uzávierka
  26.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2023
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2023-S-02
 • Rozpočet
  3 mil €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2023-S-02 Supporting the capacity of regions in environmental sustainability assessment for the bio-based sectors

Podpora kapacít regiónov v hodnotení environmentálnej udržateľnosti odvetví využívajúcich biologické materiály:

 • Očakáva sa, že táto iniciatíva poskytne podporu a vzdelanie pre regióny a ich obyvateľov v oblasti environmentálnej udržateľnosti daných odvetví, aby sa zlepšila udržateľnosť a ochrana životného prostredia.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh