HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Support to Security Research and Innovation 2023 (HORIZON-CL3-2023-SSRI-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  29.06.2023, 00:00
 • Uzávierka
  23.11.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL3-2023-SSRI-01
 • Rozpočet
  6,5 mil. EUR €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

Zámerom tejto výzvy je vytváranie vedomostí a hodnôt v prierezových záležitostiach tak, aby sa predišlo sektorovo špecifickej zaujatosti a prelomili sa putá, ktoré bránia šíreniu spoločných bezpečnostných riešení. Bude sa tiež podporovať rýchle zavádzanie inovácií a stratégií rýchleho uvádzania na trh v záujme rozvoja bezpečnostného priemyslu.

Uvádzaný rozpočet na rok 2023 : 6,5 mil. EUR, podporených bude 5 projektov.

Oblasti výzvy:
Zvýšené zavádzanie inovácií

Témy výzvy:

HORIZON-CL3-2023-SSRI-01-01: Open grounds for pre-commercial procurement of innovative security technologies (CSA)
HORIZON-CL3-2023-SSRI-01-02: Accelerating uptake through open proposals for advanced SME innovation (IA)

Všetky témy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 23.novembra 2023.
Vo výzve sú spolu 2 témy z nich 1 typu IA a 1 téma typu CSA. Predpokladá sa, že z rozpočtu výzvy 6,5 000 00 EUR budú podporené približne 5 projekty.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Marta Kollárová

Zdroj: FTO, mak