HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Strengthened Security Research and Innovation 2022

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  30.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  23.11.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL3-2022-SSRI-01
 • Rozpočet
  9 500 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

Cieľ tejto výzvy bol navrhnutý tak, aby slúžil rovnako všetkým očakávaným dopadom klastra 3. Výskum v rámci tohto klastra prispeje k zvýšeniu dopadu všetkých aktivít realizovaných v celom bezpečnostnom ekosystéme EÚ a prispeje k plneniu jeho základných hodnôt: zabezpečiť, aby sa výskum a inovácie v oblasti bezpečnosti naďalej zameriavali na potenciálne konečné využitie jeho výsledkov; prispieť k plánovaniu EÚ bezpečnostných spôsobilostí; zabezpečiť rozvoj bezpečnostných technológií, ktoré sú spoločensky prijateľné; zabezpečiť úspešnú industrializáciu, komercializáciu, akvizíciu a zavádzanie úspešných výsledkov výskumu a inovácií; zabezpečiť autonómiu EÚ a technologickú suverenitu v kritických bezpečnostných oblastiach prispievaním ku konkurencieschopnejšej a odolnejšej priemyselnej a technologickej základni EÚ.

Zatiaľ čo ostatné výzvy pracovného programu klaster 3 ponúkajú financovanie výskumných a inovačných riešení zameraných na špecifické bezpečnostné hrozby, cieľ tejto výzvy je vytvoriť nástroje, ktoré pomôžu priblížiť tieto riešenia na trh.

Témy výzvy:

HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-01: Increased foresight capacity for security

HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-02: Knowledge Networks for security Research & Innovation

HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-03: Stronger grounds for pre -commercial procurement of innovative security technologies

HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-04: Social innovations as enablers of security solutions and increased security perception

Text výzvy

Záznam z informačného dňa EK k aktuálne otvoreným výzvam

Kontakt v SR

Zdroj: EK, 11.7.2022, peb