HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Strategic autonomy in developing, deploying  and  using global space-based infrastructures, services, applications and data 2024 (HORIZON-CL4-2024-SPACE)

Výzvy

  • Uzávierka
    21.03.2024, 17:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Otvorila sa nová výzva v rámci časti priemysel Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa, ktorú nájdete v aktualizovanom dvojročnom pracovnom programe na roky 2023-2024 (aktualizácia 31. 3. 2023).

Zoznam tém zverejnených v rámci výzvy HORIZON-CL4-2024-SPACE:

Uzávierka výzvy je plánovaná na 21.03.2024 do 17:00 bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tender Opportunities Portal.

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný kontaktný bod na Slovensku.

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, erh