HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data 2023 (HORIZON-CL4-2023-SPACE-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2022
 • Uzávierka
  28.03.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL4-2023-SPACE-01
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Dňa 22.12.2022 sa otvorila nová výzva z v rámci časti vesmír Pracovného programu Klastra 4 na roky 2023-2024. Táto výzva je tematicky zaradená pod Destináciou 5: Otvorená strategická autonómia vo vývoji, nasadzovaní a využívaní globálnej vesmírnej infraštruktúry, služieb, aplikácií a údajov.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2023-SPACE-01:

Termín uzávierky výzvy: 28.03.2023 17:00 Bruselského času

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tenders Portal.

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný kontaktný bod na Slovensku.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, erh