HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Strategic  autonomy  in  developing,  deploying  and  using global space-based infrastructures, services, applications and data 2023 – Applications (HORIZON-EUSPA-2023-SPACE)

Výzvy

 • Uzávierka
  14.02.2024, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-EUSPA-2023-SPACE
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Otvorila sa nová výzva v rámci časti priemysel klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa, ktorú nájdete v aktualizovanom dvojročnom pracovnom programe na roky 2023-2024 (aktualizácia 31. 3. 2023).

Zoznam tém zverejnených v rámci výzvy HORIZON-EUSPA-2023-SPACE:

 • HORIZON-EUSPA-2023-SPACE-01-41: EGNSS – Transition toward a green, smart and more secure post-pandemic society
 • HORIZON-EUSPA-2023-SPACE-01-42: EGNSS – Closing the gaps in mature, regulated and long lead markets
 • HORIZON-EUSPA-2023-SPACE-01-43: Copernicus-based applications for businesses and policy-making
 • HORIZON-EUSPA-2023-SPACE-01-44: The Galileo PRS service for governmental authorised use cases
 • HORIZON-EUSPA-2023-SPACE-01-45: Joint Test Activities for Galileo PRS service
 • HORIZON-EUSPA-2023-SPACE-01-46: Designing space-based downstream applications with international partners
 • HORIZON-EUSPA-2023-SPACE-01-61:EU GOVSATCOM for a safer and more secure EU

Uzávierka výzvy je plánovaná na 14.02.2024 do 17:00 bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tender Opportunities Portal.

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný kontaktný bod na Slovensku.

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, erh