HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data 2022 – applications (HORIZON-EUSPA-2022-SPACE)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  03.11.2022, 00:00
 • Uzávierka
  02.03.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-EUSPA-2022-SPACE
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír