HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data 2021 – applications (HORIZON-EUSPA-2021-SPACE)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  28.10.2021, 00:00
 • Uzávierka
  16.02.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-EUSPA-2021-SPACE
 • Rozpočet
  32,60 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír