HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Staying healthy (Two stages – 2022)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  06.10.2021, 00:00
 • Uzávierka
  01.02.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01
 • Rozpočet
  170 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 1: Zdravie

Témy výzvy:

HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-01-two-stage: Boosting mental health in Europe in times of change – RIA

HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two-stage: Trustworthy artificial intelligence (AI) tools to predict the risk of chronic non-communicable diseases and/or their progression – RIA

HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage: Prevention of obesity throughout the life course – RIA

Výzva je dvojkolová, uzávierka na predkladanie krátkych projektových návrhov v rámci 1. kola je 01.02.2021, uzávierka na predkladanie úplných projektových návrhov v rámci 2. kola je 06.09.2022.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 06.10.2021, mob