HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Staying healthy (Two stage 2024)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  30.03.2023, 00:00
 • Uzávierka
  19.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 1: Zdravie

Témy výzvy:

HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH-01-02-two-stage – Towards a holistic support to children and adolescents’ health and care provisions in an increasingly digital society – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 8 – 10 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 30 mil. EUR

HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH-01-05-two-stage – Personalised prevention of non-communicable diseases – addressing areas of unmet needs using multiple data sources – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 8 – 12 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 50 mil. EUR

Výzva je dvojkolová, uzávierka na predkladanie krátkych projektových návrhov v rámci 1. kola je 19.09.2023, uzávierka na predkladanie úplných projektových návrhov v rámci 2. kola je 11.04.2024.

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, mob