HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Start-ups Investment Open Call 2023

Výzvy

 • Uzávierka
  29.09.2023, 17:00
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Urban Mobility hľadá začínajúce podniky, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia mestskej mobility s cieľom vytvoriť v mestách sociálnejšie a zdravšie prostredie. EIT Urban Mobility investuje do riešení, ktoré pozitívne prispievajú k dosiahnutiu aspoň jedného z cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) týkajúcich sa udržateľných miest a komunít, čistej energie a opatrení v oblasti klímy.

Výzva na finančnú podporu startupov bola otvorená 3. marca 2023 do 1. októbra 2023 s tromi uzávierkami v máji, júli a septembri. Najbližší je 29. septembra 2023.

Výzva je otvorená pre startupy a scaleupy so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizont Európa v predsériových a seed kolách, ktoré majú menej ako 100 zamestnancov a inovatívny produkt/služba prispievajúci k aspoň jednej z oblastí zamerania EIT v oblasti mestskej mobility:

 • Integrovaná mobilita
 • Udržateľná mestská logistika
 • Mobilita budúcnosti
 • Mobilita a energia
 • Inteligentná infraštruktúra

Viac informácií a prihláška