HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SPOLOČENSKÁ DÔVERA VO VEDU, VÝSKUM a INOVÁCIE

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-44
 • Rozpočet
  2 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom je vypracovať odporúčania pre tvorcov politík, organizácie financujúce a realizujúce výskum, univerzity a iných aktérov VaI na to, aby sa zvýšila dôvera spoločnosti vo vedu, výskum a inovácie.

Výška grantu je okolo 2 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy