HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Linking soil health to nutritional and safe food

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  24.03.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-SOIL-02
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-03
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Dohoda o pôde pre Európu

HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-03: Linking soil health to nutritional and safe food – RIA

Pôda ako nepostrádateľný prvok globálneho potravinového systému má pre človeka veľký význam aj z pohľadu ľudského zdravia. Keďže veľká časť nášho jedla pochádza zo suchozemského prostredia, kontaminanty pôdy môžu predstavovať hrozbu jednak pre bezpečnosť potravín, jednak pre výživu a zdravie človeka.

Riešitelia by mali prispieť k lepšiemu pochopeniu prípadných väzieb medzi zdravím pôdy, rastlinami, potravinami a človekom.

Návrhy by mali nadäzovať na už zrealizované alebo prebiehajúce výskumné a inovačné projekty financované EÚ a snažili sa spolupracovať s relevantnými iniciatívami.

Viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nah